Výtvarný večer

Minulý rok místní skauti pořádali v knihovně v tento podzimní čas Literární večer, letos pro změnu zvolili Výtvarný večer. Jako host přijel olomoucký akademický malíř Jan Jemelka, který se zabývá malbou, grafikou a vitrážemi především sakrálních prostorech. Proslavil se mimo jiné např. svými vitrážemi ve slovinském kostele v Mariboru. Beseda určená nejen skautům byla velmi příjemná. Její účastníci se mohli dozvědět, jak např. vypadá běžný malířův den, jak vznikají obrovské vitráže, jaká je cesta mezi nápadem a zhotovením obrazu, jak umění, zvláště moderní, je součástí všedního života.