Vánoční posezení s místními občany

Dne 14. prosince od 14:30 do 18:00 proběhlo již tradiční vánoční posezení s místními občany, které pořádala obec ve spolupráci se Svazem zdravotně postižených. Tentokrát se toto setkání uskutečnilo v Orlovně. Na začátku programu nejprve vystoupily děti z místní základní školy pod vedením p. uč. Vaňourkové s krásným vánočním pásmem, po té proběhla beseda se starostem na téma „Život v naší obci“ a nakonec k tanci i poslechu zahrála kapela Veselá dvojka.