Drakiáda

V neděli 19. 9. 2010 od 15h se na kotvrdovickém letišti objevilo pět princezen, nad kterými létalo několik desítek draků. Své draky si hlídalo asi padesát dětí, které kromě soutěžení o nejvýše létajícího, největšího a nejkrásnějšího draka se pokoušely pomoci najít smutnému princi jeho pravou princeznu. Mezi dětmi se procházely pohádkové postavy jako Hloupý Honza, loupežník a Červená Karkulka, které dětem poskytovaly určité indicie k odhalení pravé princezny. Vyhladovělé děti si mohly opéct párek a rodiče využívali občerstvení u místních letců.

Na závěr proběhlo vyhlášení výsledků. Po té jsme využili připravenou aparaturu a děti měly jedinečnou možnost zazpívat nám všem účastníkům do mikrofonu. Toto milé dětské spontánní karaoke ukončilo letošní drakiádu. Tento druhý ročník drakiády na místním letišti připravili skauti a skautky z Kotvrdovic a Senetářova. Děkujeme všem účastníkům, ale i obecnímu úřadu za občerstvení pro děti.

Marie Chrástecká