Zahájení školního roku – dětský den

Dne 4. září kandidáti OPK připravili pro děti sportovní odpoledne na hřišti TJ Rakovec. Děti si mohly vyzkoušet různé disciplíny, např. hod na koš, střelbu ze vzduchovky…