Hody

Dne 13. 6. 2010 se slavili kotvrdovické hody, které jsou podle zasvěcení naší kaple vázané ke svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

V sobotu 12. 6. probíhala na tréningovém hřišti soutěž v požárním sportu okrsku Jedovnice.

Večer od 19h hrála v místní orlovně k poslechu i tanci cimbálová muzika Sylván, při které kotvrdovická krojovaná mládež představila několik folkrorních tanců.

Bohužel se v tento čas přehnala přes naše území velká vichřice a došlo k několikahodinovému výpadku proudu. Muzikanti však zvládli hrát i při svíčkách, při kterých si přijemně povídalo. Po zbytek večera sloužila k osvětlení energie z agregátu.

V neděli 13. 6. byla v 11h sloužena slavnostní mše svatá.

V podvěčer hodové oslavy zakončil koncert vážné hudby. V kapli na cembalo zahrála Kateřina Bílková Mašová za doprovodu Wallingerova kvarteta.