Přeskočit navigaci.
Jste zde: Úvod > Kniha návštěv

Obec Kotvrdovice, 679 07 Kotvrdovice 198, okr. Blansko

Kniha návštěv

Návštěvní kniha je kniha nebo sešit, kam lze zapsat jakýkoliv vzkaz či připomínku týkající se místa, kde dochází k návštěvě. Více k definici na Wikipédii https://cs.wikipedia.org/…%C3%AD_kniha

K dotazům na fungování obce slouží stránka Dotazy starostovi.

Pravidla pro užívání knihy návštěv na webových stránkách obce Kotvrdovice

1) Příspěvky nesmí obsahovat vulgární výrazy, nesmí propagovat rasismus a v České republice neregistrované politické strany a hnutí, nesmí podněcovat k náboženské nesnášenlivosti.

2) Příspěvky nesmí obsahovat prokazatelné lži a pomluvy.

3) Každý příspěvek musí být podepsán celým jménem a příjmením přispívatele. V případě kolektivního příspěvku se podepíše za kolektiv minimálně jedna osoba celým jménem a příjmením.

4) Přispívatel uvede také emailovou adresu, ze které je příspěvek odeslán, nebo jiný kontakt, na kterém je možné ověřit totožnost přispívatele.

Nedodržení těchto pravidel bude mít za následek stažení příspěvku z knihy návštěv. Přispívatel (pokud bude identifikován) bude vyzván, aby svůj příspěvek opravil podle těchto pravidel. Pokud tak neučiní do 7 dnů, bude příspěvek trvale odstraněn.

Návrh na stažení nevhodného příspěvku z knihy návštěv může podat každý člen zastupitelstva obce Kotvrdovice.

O stažení příspěvku bude veden záznam obsahující původní podobu příspěvku a důvody stažení, případně trvalého odstranění příspěvku.  

V Kotvrdovicích 13. dubna 2015 Alois Kunc

Návštěvní kniha je kniha nebo sešit, kam lze zapsat jakýkoliv vzkaz či připomínku týkající se místa, kde dochází k návštěvě. Více k definici na Wikipédii https://cs.wikipedia.org/…%C3%AD_kniha

K dotazům na fungování obce slouží stránka Dotazy starostovi.

Napište libovolné dvojciferné číslo:

Miroslav Sedlák 19:57 23.2.2018 e-mail reagovat

Hezký den, kniha je přepnuta do módu moderování. Příspěvek se zobrazí po schválení.

Pozn. Ráno moudřejší večera.

Oldřich Šenk 18:18 23.2.2018 reagovat

Dobrý večer,
nikdy jsem tento způsob diskuze nevyužíval, ale chtěl bych reagovat na článek Radka Ševčíka. Na předešlých schůzích zastupitelstva se v souvislosti s výstavbou nové knihovny uváděla cena z úst pana starosti cca 3,5 milionů korun. Na posledním zastupitelstvu nám pan starosta oznámil cenu projektu 6 milionů korun bez DPH, což by činilo částku 7 milionů 260 tisíc korun s DPH! Na tuto sumu ihned někteří zastupitelé a nejenom opoziční!záporně reagovali. Nesetkal jsem se zatím s žádným občanem Kotvrdovic, který by stavbu nové knihovny schvaloval a to se ještě mluvilo o původní ceně (3,5 milionu korun). Na připomínky některých občanů, proč neuděláme referendum, nám bylo odpovězeno panem starostem: \„Já mám od občanů mandát\“. Nám jako zastupitelům odpověď na otázku – jak bude budova využita (zda pouze jako knihovna nebo společenská místnost, např. pro setkání seniorů a ostatních obyvatel) – není do dnešního dne zcela zodpovězená. Což je u projektu přes 7 milionů korun přinejmenším trochu zvláštní.
Oldřich Šenk, zastupitel

Alois Kunc reaguje 18:39 23.2.2018 e-mail

Dobrý den.
Dovolil bych si reagovat na některé drobnosti.
Pokud někdo uvádí částku 3,5 mil. Kč, tak to je vytrženo ze souvislosti.
Při odůvodňování záměru obce nepoužívám první pád jednotného čísla.
Využitím horního patra knihovny se bude zastupitelstvo zabývat, není to jen v pravomoci starosty ale i ostatních zastupitelů.
Já jsem se setkal se spoustou našich občanů, kteří stavbu knihovny schvalují.
Vzpomínám si, že podobná byla i situace před zahájením výstavby obecních bytů.
Alois Kunc

Radek Ševčík 14:25 22.2.2018 e-mail reagovat

Dobrý den všem spoluobčanům obce Kotvrdovice!

Je mi známo, že zastupitelstvo naší obce schválilo vybudovaní knihovny s tím, že cena knihovny byla odhadnutá pro výstavbu na částku cca 3 – 3,5 mil. Kč. (Nechť to, prosím, nikdo nebere tak, že je to přesná částka a že já ji znám. Je to jen informace od zastupitelů!) Předpokládám, že zastupitelé, kteří souhlasí s vybudováním knihovny, tak také souhlasí s touto orientační částkou. Na zastupitelstvu obce, které bylo 14. 2. t.r., byla už ale oznámená částka 6,5 mil Kč, a to je už 100 % nárůst ceny. Dokážu si představit, že pokud se bude veřejně soutěžit o dodavatelskou firmu, tak cena klesne. (O kolik to nechci spekulovat, dle mých zkušeností to může být i o cca 20 % z rozpočtové ceny.) Tím se dostávám na předpokládanou částku cca 5,2 mil. Kč. A já se ptám??? Je knihovna tak moc důležitá, aby se stavěla celá nová budova, když tady máme pěknou stávající knihovnu ???

Co se ví, má být v rámci této nové knihovny i místnost pro zájmovou činnost. To beru jako takové přilepšení vybavenosti této budovy. Za mě navrhuji a požaduji jako občan obce Kotvrdovice, aby proběhla veřejná prezentace návrhu nové budovy tak, abychom i my občané měli právo (pokud je zájem) k tomu něco říci. Jedná se přece o zařízení určené široké veřejnosti, tzn. nám všem, a neměli bychom být proto lhostejní. Není možné, aby o takové velké investici rozhodovalo jen pár vyvolených.

Dle mého názoru by zamýšlená budova měla mít následující vybavenost:

 1. Kompletní bezbariérový přístup.
 2. Sociální zařízení, jak pro potřeby knihovny, tak i pro místnost pro zájmovou činnost.
 3. Malá kuchyňka (společná pro celou budovu) pro občerstvení během různých akcí v knihovně, tak i v místnosti pro zájmovou činnost.

  Byl bych rád a uvítal bych, kdyby se i občané aktivně účastnili rozhodování, zda takový objekt v obci vůbec chtějí, a pokud ano, jak by měl být vybavený a využívaný a dle toho správně naprojektovaný a hlavně postavený firmou, která vzejde z veřejného výběrového řízení.

  Má naše poměrně malá obec stále tolik finančních prostředků, když se nyní plánuje tolik investičních projektů, např. demolice budovy č.14 (Svobodovo), nová ulice včetně IS, úprava komunikace v Chaloupkách, topení škola, rybník a další \„drobné investice \“ ????

  Kdo přesně bude využívat místnost/ti? Bude to jako jedna klubovna, nebo jen jako jedna/dvě /tři místnosti pro zájmové kroužky. Skauti, hasiči … , a kdo dál …???

  Dále, kam bude dávat náš hasičský sbor techniku, když bude nové vozidlo ? A stávající technika ( traktor, multikáry a další )taky není kam dát, technika je rozfrckaná po celé děnině .

  Tímto vás všechny, občany obce Kotvrdovice, vyzývám k veřejné diskusi a vyjádření, co si o tom všem myslíte a jaký na to máte názor. Nechť veřejné záležitosti zůstávají věcí veřejnou!

  Děkuji. Radek Ševčík.

Alois Kunc reaguje 14:31 22.2.2018 e-mail

Pan Ševčík uvádí nepřesné informace o odhadované ceně. Prvotní odhad činil 6,5 mil Kč. Částka 3 mil. Kč byla v rozpočtu obce na rok 2017 a je i na rok 2018 na zahájení stavby.
Alois Kunc

Antonín Kunc reaguje 20:54 22.2.2018 e-mail

Radku,
jsem přesvědčen o tom, že o velkých investicích v naší obci nerozhoduje jen pár vyvolených, jak se snažíš čtenáři podsunout. Dlouhodobý investiční rozvoj naší obce je bezpochyby určen zejména prioritami vzešlými z výsledků demokratických voleb do obecního zastupitelstva. Když to trochu nadnesu, o výstavbě knihovny rozhodli voliči ve volbách v roce 2014.
Věřím tomu, že zastupitelstvo obce (ve kterém jsou mj. i 3 zastupitelé kandidátky, jíž jsi byl v roce 2014 součástí), určitě rádo uvítá tvoje návrhy k podobě a vybavenosti budovy nové knihovny. Ovšem pamatuj, že tvoje úsilí může být nakonec odměněno jiným směrem, než míří tvé ambice, neboť není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.
Měj se dobře.
Tonda

Radek Ševčík reaguje 05:46 23.2.2018 e-mail

Nechápu a nerozumím tomu, proč je to k nahlédnutí pouze na OÚ a PROČ, když je to věc veřejná to není vyvěšeno na nástěnce , TO JE TO TAK TAJNÉ !!!!!!

dále já za sebe si myslím že : je blbost dělat další budovu, když v budoucnu tady má být nová zbrojnice, tak přeci postavím jednu budovu, kde bude všechno – knihovna, zbrojnice, zázemí pro techniku k údržbě obce, a místnosti pro zájmové kroužky. Jedna budova by byla levnější varianta, ale tak i pro následnou údržbu, ale hlavně by byla energeticky výhodnější než samostatné budovy roztroušené všude možně po obci . ( plyn, elektro, revize )

Máme tady pozemek ( Svobodovo, které se má bourat a bude tady místo pro takovou stavbu ) tak proč takovou budovu nepostavit tam .

Radek Ševčík

Alois Kunc reaguje 06:00 23.2.2018 e-mail

O knihovně se mluví na zastupitelstvu a píše ve zpravodaji již třetí rok. Kdo má skutečný zájem, tak si informace získal. Při projednávání záměru stavět novou zbrojnici a garáže pro obecní techniku bylo rozhodnuto, že se nebude realizovat v zastavěné části obce.
Dovolím si jednu poznámku: Snažím se na všem najít něco dobrého a tak dám na stránky obce projektovou dokumentaci a část i do vývěsky u obecního úřadu.
Alois Kunc

Radek Ševčík reaguje 07:22 23.2.2018 e-mail

Děkuji za tuto dobrou informaci , ale vývěska u OÚ je malá plocha, dejte to nástěnku na proti OÚ, tam je plocha větší a hlavně dejte tam půdorys pater, tak aspoň bude možné si prohlédnou, jak budou rozloženy místnosti v budově .

Děkuji Radek Ševčík

Jakub 16:07 21.2.2018 reagovat

Dobrý den pane starosto chtěl bych se zeptat, kdy budete stříkat parket,
děkuji.

Alois Kunc reaguje 16:12 21.2.2018 e-mail

Dnes se chystala plocha (přes den byla teplota nad nulou) a zítra se začne stříkat. Podle předpovědi má být zhruba týden teplota pod nulou i přes den.
Tak snad se led alespoň nějakou dobu udrží.
Jakube, i pro tebe platí, že máš uvést vedle jména i příjmení a emailovou adrersu.
Alois Kunc

Miroslav Sedlák reaguje 17:54 21.2.2018 e-mail

Já doplním, ze dotaz patří do jiné sekce webu.

Miroslav Sedlák 17:29 16.2.2018 e-mail reagovat

Hezký den, prosím občany o respektování významu této stránky, tj. toho, k čemu je určena.

Toto je kniha návštěv se stejným účelem jako př. kniha návštěv na zámku. Do ní se zapisují dojmy a vzkazy z návštěvy daného místa.

Pro dotazy na starosty je určena rubrika Dotazy starostovi.

Tuto informaci jsem přidal navíc k tomuto formuláři. Děkuji.

Mirosla Sedlák, správce webu.

Josef Kučera reaguje 18:19 16.2.2018 e-mail

Hezký den,
budu se opakovat, ale rubrika dotazy starostovi není správně provedená. Bohužel si pan starosta může určit, co chce a co nechce zveřejnit. Proto se tam hromada příspěvků nezobrazuje, natož by se na ně vůbec odpovědělo. Kniha návštěv se využívá takto proto, aby bylo vidět, co se na obci děje a neděje, co je špatně a co dobře apod. Zároveň můžete vidět i reakce ostatních, kteří jen tak v rubrice dotazy starostovi reagovat nemohou. Přijde mi sprosté odpovídat na dotazy soukromě, když se zeptám slušně, věcně a veřejně.

Krásný den,
Josef Kučera

Miroslav Sedlák reaguje 18:38 16.2.2018 e-mail

Hezký den i vám,
díval jsem se do dotazů za rok 2018 a všechny jsou zodpovězeny.

Josef Kučera reaguje 22:33 17.2.2018 e-mail

Tak se podívejte na předešlé roky :)

Krásný den.

Marie Chrástecká 08:46 16.2.2018 e-mail reagovat

Dobrý den pane Ševčík, je mi líto že ve vás moje zpráva na fb vzbudila takové pohoršení. Proto prosím mě příště neváhejte hned kontaktovat, abych vám zavčas vaše nejasnosti vysvětlila a zabránila tak šíření zbytečně negativních emocí. Nikde jsem nepsala o čísle osm. Přihlášených žen je 6. Jak jste se mohl rovněž dočíst, nejedná se o kroje, jaké má chasa, ale o mnohem obyčejnější a levnější variantu – pro vdané ženy. A jsem moc ráda za jejich zájem podpořit naše hodové oslavy. A TEĎ DŮLEŽITÉ INFO PRO VÁS – KTERÉ JSEM TAKÉ MIMOCHODEM PSALA V NĚJAKÉ ZPRÁVĚ NA FB – NA TYTO PLÁNOVANÉ KROJE MÁM VYHRAZENOU ČÁSTKU Z DOBROVOLNÉHO VSTUPNÉHO, KTERÉ VŽDY VYBÍRÁME PŘI SOBOTNÍM VEČERU JIŽ NĚKOLIK LET PRÁVĚ NA OBNOVU A ÚDRŽBU KROJŮ. Takže z toho důvodu jsem opravdu s taťkem nic zatím neprojednávala. Však až nyní jsem také zjistila konečný počet nahlášených žen a s manželem stále projednáváme se zkušenými folkloristy správnou podobu kroje. Pokud ženy nebudou mít zájem si kroj odkoupit, darujeme ho do obecního majetku. A pokud nám nakonec bude chtít obec proplatit nějaké náklady, budeme samozřejmě rádi. Nejen já si myslím, že podpora těchto tradic spojující občany celé vesnice napříč generacemi je velmi důležitá. Těším se na setkání s vámi se všemi 9. června. Marie Chrástecká

Radek Ševčík 05:43 16.2.2018 e-mail reagovat

Dobrý den ,

chtěl bych se zeptat, proč se bude kupovat dalších osum krojů ? To doopravdy ty kroje na hodech jsou tak žádané ??? To tam musí být další kroje ??? Já si třeba za sebe myslím to, že je to naprosto zbytečné. Nevím kolik ten kroj přesně stojí, ale levná záležitost to určitě nebude. A tak se ptám !!!??? Nedají se tyto peníze raději použít na něco lepšího, třeba na to aby tady v obci bylo více zeleně ??? Děkuji za odpověď na všechny otázky . Radek Ševčík

Alois Kunc reaguje 05:54 16.2.2018 e-mail

Omlouvám se, ale ke mně se žádná taková informace nedostala.
Takže na první otázku nemohu odpovědět.
Ke druhé otázce sděluji, že rozšíření zeleně se letos plánuje.
Alois Kunc

Radek Ševčík reaguje 06:02 16.2.2018 e-mail

čerpáno ze zdroje :

facebook – ze dne 11.1. 15:14 hod Kotvrdovské kultůrní akce / diskuze psala Marie Chrástecká

Alois Kunc reaguje 06:08 16.2.2018 e-mail

Omlouvám se, ale já sociální sítě nepoužívám. Dávám přednost osobnímu jednáni.
Alois Kunc

Radek Ševčík reaguje 06:27 16.2.2018 e-mail

no to je nějaké divné

1)že by o tom na vedení obce nikdo nevěděl ???
2)určitě si to ti lidi nebudou kupovat za své, ale bude to platit obec
3)a že by vám dcera nic doma při osobním jednání nic neřekla

Alois Kunc reaguje 08:02 16.2.2018 e-mail

Nevím, kdo jsou tito lidé. Divné mi spíš připadá, že si pan Ševčík troufne je takto hodnotit.
Například první kroje si manželé Chrástečtí pořídili za vlastní peníze. A nebyli sami, časem se k nim přidali i další.
Neodpustím si poznámku, že podle sebe soudím tebe.
Alois Kunc

Radek Ševčík reaguje 12:43 16.2.2018 e-mail

paní Chrástecká a pane Kunc – já nikoho nenapadám, já se jen slušně ptám, tak nechápu o co vám jde a proč mě píšete na firemní email odpovědi a proč to nenapíšete veřejně !!! Já tady nenapadám nic co by bylo proti vám a nebo celkově proti obci , já jsem chtěl jen vysvětlení proč to tak je atd. A pro info paní Chrástecká máte tam napsáno že : osum by bylo ideální. Tak kolik stojí ten kroj , ať to ví i ostatní lidé, kteří by o něj mají zájem !!!

Alois Kunc reaguje 13:19 16.2.2018 e-mail

Nezlobte se na mně, ale tvrzení určitě si to ti lidé nebudou kupovat za své, je přinejmenším velmi subjektivní.
Mimo knihu návštěv jsem psal také na email, ze kterého dostávám zprávy týkající se obce a nikoliv firmy a který pan Ševčík uvedl v záhlaví příspěvku.
Přeji Vám pěkný den.
Alois Kunc

Marie Chrástecká reaguje 13:30 16.2.2018 e-mail

Pane Ševčík, ano, psala jsem tehdy v lednu, že osm žen by bylo ideální, nikoli však pořízení osmi krojů! Do konce ledna se přihlásilo šest žen a pro tento počet jsem napsala, že se budu snažit nechat ušít kroje. Psala jsem, že stále jednáme o správné podobě tohoto \„babského\“ kroje, tudíž materiály ještě nemáme nakoupené a tudíž vám nemohu v tuto chvíli ještě napsat cenu kroje. Věřím, že případní zájemci ví, že se na mě mohou s tímto dotazem obrátit.

Radek Ševčík reaguje 16:38 16.2.2018 e-mail

paní Chrástecká a pane Kunc,

to je problém napsat ANO – NE – BUDE TO TAKTO A STOJÍ TO XY.-Kč
Proč tady píšete ty pohádky ze kterých jsem se vlastně vůbec nic nedozvěděl.
Raději už nic nechci vědět – Děkuji

Alois Kunc reaguje 17:38 16.2.2018 e-mail

Pane Ševčík, reagoval jsem podle svého svědomí, jak nejlépe umím. Podle mého názoru je dobré se oprostit od předsudků a snažit se pochopit i druhou stranu.
Alois Kunc

Marie Chrástecká reaguje 08:23 17.2.2018 e-mail

Pane Ševčík, nechápu o jakých pohádkách píšete. Myslím, že jsem vše odpověděla hned veřejně a jasně. Nechápu, že mi nerozumíte, že opravdu v tuto chvíli ještě nejsem schopna napsat cenu babského kroje.

Pernicovi 10:22 11.2.2018 reagovat

Dobrý den, pane starosto, můeme se zeptat, nevíte kolik se vybralo na masopustním průvodu?
Děkuji
S pozdravem Pernicovi

Lenka Odehnalová reaguje 18:12 11.2.2018 e-mail

Milí Pernicovi, pan starosta na tuto otázku nezná odpověď, protože on se na organizaci masopustu nepodílí. Vybralo se 12.000,–
Z toho se zaplatí kapela večer,harmonikář, společná snídaně masek ráno v Orlovně a odpolední guláš. Zbytek peněz se uschová a šetří na další typickou masku pro masopust, budeme potřebovat obnovit basu…v minulých letech jsme za ušetřené peníze koupili např.masku medvěda nebo jsme nechali vyrobit vozembouch.
Mějte se dobře a za rok nashledanou¨
Lenka Odehnalová

Jan Jelínek 16:53 5.2.2018 reagovat

Dobrý den, můžu se zeptat co je to za skupinu KOKENO, když to nemá ani internetové stránky. rád bych se podíval co hrají.
Děkuji

Josef Kučera reaguje 22:03 6.2.2018 e-mail

Alespoň facebook mají. Třeba to bude super, také neznám.
https://www.facebook.com/kokenopv/

Petra Jelínková 20:08 29.1.2018 reagovat

Dobrý den pane starosto, chtěla bych se zeptat jaká skupina bude hrát na masopust 10.2.2018
Děkuji
S pozdravem Petra Jelínková

Alois Kunc reaguje 13:10 30.1.2018 e-mail

Nevím. Nechám se překvapit.
I pro Petru Jelínkovou platí, že má uvést také emailovou adresu.
Alois Kunc

Jindřich Kocour reaguje 16:45 31.1.2018 e-mail

Dobrý den, skupina tu nikdy nehrála a její název je KOKENO.

Jan Jelínek reaguje 17:32 31.1.2018

Dobrý den, pane Kocour co to je za skupinu, nic mě to na internetu neukázalo abych se aspoň podívala co hrají…
děkuji

Další příspěvky: Předchozí 1 2 3 14 15 16 17 18 28 29 30 Následující

Hlášení rozhlasu

19. 2. 2018

Hlášení dne 19. února

MUDr. Procházka 22.-23.2.2018 neordinuje.

Přejezd Krajem pod Kojálem 24.2.2018 od 8:00 hodin.

Halový turnaj v kopané 24.2.2018 od 9:00 hod. juniorky, 25.2.2018 od 7:45 hod. ženy.

Vypsat všechna hlášení »

Kalendář akcí
Společenská rubrika
Aktualizace na webu
23. 2.

Nový záznam v Novinkách: informace ke knize návštěv

23. 2.

Nový záznam v Novinkách: Dovolená - zubní oddělení Jedovnice

pasek-detska-skupina

pasek-zs-ms

pasek-knihovna

pasek-spoz

pasek-klub-ceskych-turistu

pasek-letiste

pasek-sdh-hasici

pasek-divadlo-srdcem

pasek-futsal

pasek-fc-rakovec-kotvrdovice

pasek-fotbalistky

czechpoint